Jognyilatkozat

Az OHEK felületén elhelyezett tartalmak szerzői jogainak birtokosa az Oktatási Hivatal, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más jogbirtokos van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A felületen elhelyezett tartalmak másodközlése csakis az Oktatási Hivatal előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Nem szükséges engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak*, valamint a forráskezelés általánosan alkalmazott gyakorlatának.

Tilos a felületen elhelyezett tartalmakat akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, kereskedelmi célra felhasználni. Az OHEK tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a felület tartalmától eltérő célra. A felületen nem helyezhető el semmilyen, kereskedelmi célú közlés.

*Vonatkozó törvények: A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megfelelő paragrafusainak.